Khách hàng tiêu biểu

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Tin Học T&M

Là một đơn vị đào tạo thuộc sở Giáo Dục & Đào Tạo thành phố Hà Nội. Công ty được thành lập nhằm mục đích phổ cập và nâng cao trình độ Tin học – Ngoại ngữ cho cộng đồng. Tổ chức giáo dục và đào tạo chuyên nghiệp, với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo đa ngoại ngữ như Anh – Trung –Nhật – Hàn, đào tạo Tin học, Kế toán và nghiệp vụ sư phạm. Thông qua các khóa học, T&M sẽ giúp các bạn cập nhật thông tin và nâng cao kỹ năng một cách toàn diện.

Công ty duy trì và thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng trong việc dạy và học theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2000 về quản lý giáo dục và đào tạo.

Miền Bắc 0969.63.2018

Miền Nam 0859.103.103